Jitka_V

jitka v

Jméno: Jitka V.
Zaměření: kurzy italštiny
Pár slov o mně: Jsem absolventka Gymnázia J. Š. Baara v Domažicích. Italštinu jsem začala studovat až v 35 letech jako samouk, takže ne v útlém věku, což by mohlo být povzbuzení pro ty, kteří si myslí, že už je pozdě začít s nějakým jazykem. Nikdy není pozdě začít studovat cizí jazyk, který se nám líbí, a splnit si svůj sen. Po sedmi letech jsem složila státní jazykovou zkoušku v Praze a díky neustálému kontaktu s rodilou mluvčí a přítelkyní paní Renatou Šilhavou (působící též na této škole) jsem mohla znalost jazyka rozvinout dál za hranice učebnicových textů. Výuku se snažím vést zábavnou formou tak, aby nebyla nuda ani stres.

© 2019 Jazyková škola Strejc | webdesign: Agionet s.r.o.