Organizace a podmínky výuky

Dodavatel:

Adam Strejc
Špačková 277/1
301 00, Plzeň

IČO 71574549 
DIČ 8004082053

Objednavatelem se rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku v jazykovém kurzu.

Přihlášení

1. Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky), a to formou e-mailu či vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách dodavatele.

2. Dodavatel má povinnost písemně potvrdit objednavateli přijetí objednávky. Po objednání kurzu zašle dodavatel objednavateli informace o způsobu platby a veškeré další informace potřebné k zápisu a nastoupení do kurzu.

Školní rok

3. Výuka probíhá v blocích po 60 či 90 minutách. Školní rok obsahuje 36 výukových týdnů.

4. Výuka neprobíhá ve státem uznávaných svátcích a v období zimních prázdnin (18.12.2023 - 1.1.2024). U dětských kurzů se výuka nekoná ani v čase jarních prázdnin.

5. Výuka připadající na státní svátky a zimní a jarní prázdniny se nenahrazuje.

6. Školní rok probíhá od 25.9.2023 do 14.6.2024 (zimní semestr od 25.9.2023 do 2.2.2024, letní semestr od 5.2.2024 do 14.6.2024).

Absence učitele

7. V případě absence učitele zajistí dodavatel adekvátní náhradu. Nebude-li to možné, nahradí se výuka v nejbližším možném termínu nebo v týdnu nadcházejícím po skončení školního roku. O absenci učitele bude dodavatel objednavatele informovat e-mailem.

(Ne)otevření kurzu

8. Dodavatel má právo odložit začátek kurzu o max. 14 dní. V případě takového odložení bude kurz po skončení školního roku prodloužen o odpovídající počet lekcí.

9. Dodavatel má právo kurz neotevřít, nezapíše-li se dostatečný počet studentů (min. 7 studentů pro standardní skupinu či min. 4 studenti pro malou skupinu). V případě, že kurz nebude dostatečně naplněn, pokusí se dodavatel objednavateli nabídnout alternativní kurz na stejné úrovni. Pokud nebude možné přestoupit do jiného kurzu, nabídne dodavatel objednavateli další možné řešení, např. zkrácení délky lekce či zkrácení trvání kurzu. Nebude-li objednavatel s navrhovaným řešením souhlasit, má nárok na vrácení školného.

Počet studentů v kurzu

10. Standardní skupina (7-12 studentů), malá skupina (4-6 studentů).

Vrácení školného

11. V případě zrušení kurzu ze strany dodavatele bude objednavateli vráceno školné v odpovídající výši (v závislosti na již proběhnuvších lekcích; 100% při zrušení kurzu před jeho zahájením). Objednavateli bude taktéž nabídnuta možnost přestoupit do jiného kurzu na stejné jazykové úrovni (otevírá-li se více kurzů na stejné úrovni).

12. Objednavatel má dále nárok na vrácení školného v plné výši nejpozději do 6 dnů od proběhnutí prvních dvou lekcí daného kurzu, a to z důvodu nevyhovující jazykové úrovně (to Vám jiná jazykovka nenabídne:). Před nástupem do kurzu rozhodně doporučujeme ověření úrovně přímo ve škole a přečtení členění úrovní dle SERR. Později se školné za žádných okolností nevrací.

13. Lekce, kterých se objednavatel z rozličných důvodů nezúčastní, nebudou nahrazovány ani jinak kompenzovány.

14. V případě nečekané situace dané vyšší mocí (např. epidemie),  kdy nebude moci výuka probíhat presenční formou, budou hodiny kompenzovány online výukou či zasíláním pracovních listů. Přechod na online výuku či zasílání pracovních listů není důvodem pro vrácení školného.

15. Nezúčastní-li se objednavatel bez předcházející omluvy výuky po dobu jednoho měsíce a déle, má dodavatel právo nabídnout jeho místo v kurzu jiným zájemcům, a to bez náhrady na vrácení peněz.

Přestup do jiného kurzu v průběhu roku

16. V případě, kdy objednavatel v průběhu školního roku zjistí, že mu kurz nevyhovuje (či v případě změny časových možností objednavatele), může se domluvit s dodavatelem na přeřazení do jiného kurzu (je-li jiný kurz volný). Tomuto požadavku není dodavatel povinen vyhovět. Případný rozdíl v ceně kurzu mezi sebou objednavatel s dodavatelem vyrovnají.

Změna učitele

17. Dodavatel má právo vyměnit v průběhu školního roku učitele.

Učebnice

18. Cena kurzu nezahrnuje učebnici. Doplňkové materiály rozdávané na hodinách učitelem jsou součástí ceny kurzu. Učebnice můžeme obstarat se slevou až 20%.

Nákup kurzu

19. Kurzy se platí buď na celý školní rok, nebo jen na semestr. Je ale nutné počítat s tím, že semestrální cena není v přepočtu na počet lekcí tak výhodná, jako v případě, kdy si student zaplatí školné na celý rok. V případě velkého zájmu o konkrétní kurz si dodavatel vyhrazuje právo upřednostnit studenty platící na celý školní rok. Do kurzu je možné se přihlásit kdykoliv v průběhu školního roku. Cena kurzu bude ponížena o proběhnuvší lekce.

Nákup na splátky

20. V případě finanční nouze objednavatele je možné po domluvě s dodavatelem rozložit cenu kurzu do maximálně 3 splátek. Celková cena kurzu musí být ale uhrazena nejpozději do 60 dnů od začátku kurzu.

Certifikát o absolvování kurzu

21. Po skončení kurzu může objednavatel požádat dodavatele o certifikát o absolvování jazykového kurzu. Předpokladem je docházka minimálně 75%.

Slevy

22. Slevy

a) věrnostní – 500 Kč z ceny kurzu. Slevu dostane ten student, který se zapíše do libovolného jazykového kurzu minimálně ve dvou po sobě jdoucích školních rocích. Uplatnění slevy je podmíněno zápisem do 30. června. Od 1. července platí i pro pokračující studenty ceny uvedené v ceníku.

b) 500 Kč. Slevu dostane ten student, který se zapíše do 2 jazykových kurzů. Podmínkou je platba na celý školní rok.

c) přiveď kamaráda = 500 Kč. Slevu dostane ten, kdo přivede do školy studenta, který jěště na žádný z kurzů nechodil.

d) 1000 Kč. Slevu dostane student, který se zapíše do 3 jazykových kurzů. Podmínkou je platba na celý školní rok.

e) studentská – 10% z ceny kurzu. Slevu dostanou studenti středních a vysokých škol na základě předložení studentského průkazu.

Slevy se nesčítají. Slevy se týkají pouze veřejnostních kurzů, nikoliv individuální či firemní výuky. Slevy je nutné uplatnit před uhrazením kurzu.


Místo výuky

23) Výuka probíhá ve druhém patře na adrese náměstí Republiky 28, Plzeň

© 2019 Jazyková škola Strejc | webdesign: Agionet s.r.o.