Švédština

Začátečníci - (vstupní úroveň A0 → výstupní úroveň A1 – A2)

V tomto kurzu pracujeme s učebnicí ŠVÉDŠTINA (NEJEN) PRO SAMOUKY vydanou nakladatelstvím LEDA (2012). V průběhu jednoho roku studenti zvládnou obsah 1.- 10.lekce, přičemž práce s učebnicí je rozšiřována o další materiály v podobě doplňkových cvičení a textů.

Studenti se seznámí s pravidly a zvláštnostmi švédské výslovnosti, zvládnou základy švédské gramatiky (základní slovesné časy, tvary podstatných a přídavných jmen, různé druhy zájmen, základní a řadové číslovky ad.). Projdou tématy jako je např. představování se, koníčky a volný čas, bydlení, čas a kalendář, cestování, jídlo či oblečení. Hodiny jsou také obohacovány o práci s autentickými švédskými materiály a informacemi o životě ve Skandinávii.

Začátečníci plus - je označení pro začátečnický kurz, který začal v září a je možné se k němu v druhém (letním) semestru připojit. Studenti již nejsou úplnými začátečníky, jelikož mají za sebou půl roku výuky.

Mírně pokročilí - (vstupní úroveň A1-A2 → výstupní úroveň A2-B1)

V tomto kurzu pracujeme s učebnicí ŠVÉDŠTINA (NEJEN) PRO SAMOUKY vydanou nakladatelstvím LEDA (2012). V průběhu jednoho roku studenti zvládnou obsah 11.-20.lekce, přičemž práce s učebnicí je rozšiřována o další materiály v podobě doplňkových cvičení a textů.

Studenti by měli před vstupem do kurzu ovládat pravidla švédské výslovnosti a základy švédské gramatiky (základní slovesné časy, tvary podstatných a přídavných jmen, různé druhy zájmen, základní a řadové číslovky). Měli by být schopni jednoduché konverzace na témata jako je představování se, koníčky a volný čas, bydlení, kalendář, cestování, jídlo či oblečení.

Středně pokročilí - (vstupní úroveň B1 → výstupní úroveň B2)

Zájemci o tento kurz by měli ovládat veškeré základy švédské výslovnosti i gramatiky a orientovat se ve všech běžných konverzačních tématech. Tento kurz je určen studentům, kteří jsou již ve švédštině „zběhlí“ a chtějí si ji zařadit do širšího kulturního kontextu, mít možnost si švédsky povídat, rozvíjet slovní zásobu (včetně různých jazykových rejstříků - např. rozdíl mezi spisovnou a hovorovou švédštinou) a rozšiřovat své povědomí o krásách tohoto jazyka. V kurzu se budeme věnovat vybraným složitějším otázkám z gramatiky, společně překládat a seznamovat se s rozšiřujícími skandinávskými reáliemi.

Budeme využívat především učebnici SPRÅKPORTEN BAS od Moniky Åström (Studentlitteratur 2012), ale také novinové či beletristické texty.

© 2019 Jazyková škola Strejc | webdesign: Agionet s.r.o.