Věra C.

Adam updated Jméno: Věra C. 
Zaměření: kurzy italštiny
Pár slov o mně: Ciao a tutti! Narodila jsem se v Brně, ale život mě zavedl daleko za rodnou hroudu: napřed do Itálie, potom do Francie a znovu zpět do Česka. Mám české a italské státní občanství, jsem provdaná za Italo-Řeka a našich pět potomků žije v zahraničí (Itálie, Španělsko, Německo a Anglie): prostě taková normální rodinka. Vystudovala jsem právnickou fakultu v Miláně a kromě výuky italštiny se věnuji překladatelské činnosti, hlavně v oblasti literárních překladů z češtiny do italštiny pro italská nakladatelství. Příležitostně poskytuji také poradenskou a konzultační činnost v soukromých a obchodních česko – italských stycích. Italštinu učím šestým rokem, jak soukromě, tak v několika jazykových školách, prezenčně a on-line. Učit italský jazyk mě baví, snažím se ho presentovat zábavnou a dynamickou formou a doufám, že si moji studenti z lekcí odnášejí kromě jazykových poznatků také kousek Itálie.

© 2019 Jazyková škola Strejc | webdesign: Agionet s.r.o.